Prosjekt Tuneskipet

 • kr1,250.00

  Totalt av kr100,000.00 mål

 • 7

  Backers

Del denne kampanjen

Hjelp med oss med å skape entusiasme ved å dele denne kampanjen. Kopier HTML-koden på dine nettsider.

Embed Code

<iframe src="http://odinstreasure.com/nb/?ig_embed_widget=1&product_no=17" width="214" height="366" frameborder="0" scrolling="no" /></iframe>

Velkommen til vår kampanje for å bringe Tuneskipet tilbake!

Tuneskipet Drift AS er et ideellt aksjeselskap med formål å realisere byggingen av en fullt seilbar arkeologisk kopi av Tuneskipet, og tilby formidlings- og opplevelsesaktiviteter på Glomma og Tunevannet.

Vårt overordnede forskningsmål er å få bygget en arkeologisk kopi av Tuneskipet så nært opp til originalen som mulig, med opprinnelig materialvalg, verktøy og byggemetoder. Dokumentere byggeprosessen vitenskapelig, og lære mer om Tuneskipets sjødyktighet og seilingsegenskaper gjennom praktiske forsøk.

Det overordnede formidlingsmålet er å formidle Tunefunnet og Østfolds rike kulturarv fra vikingtiden til turister, innbyggere, skoleelever og andre, på en måte som skaper engasjement, fellesskap, samhandling, tilhørighet og nærhet til historien.

Kopien av Tuneskipet skal bygges i full offentlighet i Fredrikstad under ledelse av båtbygger, Geir Magne Røvik og forsker og arkeolog, Knut Paasche, som sammen også ledet byggingen av Nytt Osebergskip i Tønsberg.

På vikingverftet vil du oppleve en autentisk atmosfære med lyden av økser, lukten av treverk og røyk fra smia. Båtbyggere og frivillige kledd i vikingklær vil kile ut bordganger fra store eikestammer med kopier av vikingenes verktøy. Du kan prøve deg på bueskyting, spise vikingmat, handle på vikingmarkedet, og nyte noen fantastiske dager sammen med historiefortellere, håndverkere og Tuneskipet.

Tuneskipet, Vikingskipshuset i Oslo

2017 markerer 150-års jubileet for utgravning av Tuneskipet. Det var det første vikingskipet som ble utgravet og er fortsatt et av de best bevarte vikingskipene i verden. Skipet er utstilt på Vikingskipshuset i Oslo som hadde over 500.000 besøkende i 2016. Tuneskipet er en del av den norske kulturarven, og sikring av skipet gjennom å bygge en arkeologisk kopi, anerkjenner skipets betydning i historien.

Forsker og arkeolog Knut Paasche har utviklet et komplett rekonstruksjonsforslag og 3D-modeller av skipet, samt en app som legger skipet direkte i dine hender. Lærere og forelesere vil få et dynamisk nytt verktøy for å snakke om skipet og til å engasjere studenter i prosjektet. Ved å programmere GPS-koordinater inn i appen, kan besøkende på funnstedet utforske Tuneskipet i alle vinkler i 1:1 størrelse med sin egen mobiltelefon.

 • Lære mer om vikingskip gjennom praktiske forsøk.

 • God kulturhistorisk formidling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Det ferdige skipet kan berøres og gi nærhet til historien.

 • Norge trenger en sikkerhetskopi for originalen, et Tuneskip på sjøen.

 • Vil bidra til ny forskning omkring vikingskip generelt og Tuneskipet spesielt.

 • Kompletterer kopisamlingen av verdens best bevarte fartøyer fra vikingtid.

 • Eksperimentering med rigg og seil vil gi ny kunnskap om vikingtidens seilas.

 • Stort potensiale som forsknings- og undervisningsobjekt både under bygging og bruk.

 • Et flaggskip som vil fremheve viktigheten av ny forskning og øke historienteressen.

 • Sikkerhetskopi for originalen.

Du kan sikre deg selv eller din bedrift ekstra rimelige billetter, og samtidig bli blant de første som får muligheten til å seile/ro med Tuneskipet! Billettene er gyldig til 1. januar 2023, men det er en målsetning at skipet skal være ferdig bygget før sommeren 2020.

Bedriften kan bygge sin merkevare i samarbeid med Tuneskipet Drift AS. Byggingen av Tuneskipet vil få stor mediafokus både nasjonalt og internasjonalt, skape høy overføringsverdi til reiselivet og kulturlivets egne verdikjeder, og bidra til å skape positive ringvirkninger også i andre deler av næringslivet i Østfold.

Andre sponsormuligheter

Du kan velge i hvor stor grad du ønsker å synliggjøre din merkevare på Vikingverftet, ombord på skipet og i media. Du kan også sikre bedriften fordeler som tilgang til å bruke det ferdige skipet til kunde- og ansatteformål til gunstige priser.

Sponsor/samarbeidspartner (Årlig støtte > kr 25.000 i en 3-årig periode):

 • Tilgang til å bruke det ferdige skipet til kunde- og ansatteformål til gunstige priser.

 • Profilering i "gull" på prosjektets sponsortavle på verft/havn

 • Logoprofilering på vår nettside

 • Invitasjon til milepæler, arrangementer, foredrag etc.

Hovedsponsor/samarbeidspartner (Årlig støtte > kr 50.000 i en 3-årig periode):

 • Tilgang til å bruke det ferdige skipet til kunde- og ansatteformål til gunstige priser.

 • Profilering i "gull" på prosjektets sponsortavle på verft/havn

 • Mulighet for produktpakking og felles markedsføring.

 • Mulighet for felles pressesaker og vinklinger.

 • Mulighet for logoprofilering på vår nettside og trykket matriell inkludert annonser.

 • Invitasjon til milepæler, arrangementer, foredrag etc.

Med deltagelse fra våre støttespillere skal vi:

 • Utvikle og lansere våre nettsider med interaktiv web-viewer og 3D-simuleringer.

 • Ferdigstille vårt pedagogiske opplegg og digitale verktøy til bruk i skolen.

 • Bygge en modellbåt i skala 1:10. Gjennomføre nødvendig testing i vanntank for å utvikle endelige tegninger og 3D-modeller.

 • Vitenskapelig publikasjon (liten versjon).

 • Etablere vikingverftet, og starte kjølstrekking i tide for 150-års jubileet.

For å bringe Tuneskipet tilbake har vi flere delmål. For hvert mål vi når, er vi et stort steg nærmere å realisere prosjektet.

Vi vil at du skal kunne følge prosjektet. Når vi når vårt første delmål kan vi utvikle egne nettsider med interaktiv web-viewer og 3D-simuleringer.

Når vi når dette delmålet begynner vi å bygge en modellbåt i skala 1:10. Hensikten er å utføre testing i vanntank for å utvikle endelige tegninger og 3D-modeller.

Hvis vi når dette delmålet har vi lykkes med å finansiere et av prosjektets viktigste milepæler - å ferdigstille vårt pedagogiske opplegg og digitale verktøy til bruk i skolen.

Dersom vi når dette målet vil vi kunne etablere Vikingverftet og starte kjølstrekking i tide for 150-årsdagen for utgravningen av Tuneskipet.

Vi tror at folk flest anerkjenner Tuneskipets betydning i historien. Denne kampanjens hovedmål er å kickstarte prosjektet. Uten støtte fra publikum, myndigheter, næringsliv eller hjelp fra frivillige på vikingverftet vil vi ikke kunne bygge skipet.

Vår presentasjon på OdinsTreasure.com gjør det enkelt for alle som ønsker å støtte prosjektet, samtidig som et bredt publikum får muligheten til å være en del av prosjektet. Vi inviterer deg til å gå bak kulissene og følge prosessen - fra finansiering, via bygging og til klart skip. Alle støttespillere vil motta regelmessige oppdateringer på prosessen og kan følge med hvert trinn på veien.

Espen Oddhaug, Grunnlegger og kontaktperson i Tuneskipet Drift AS. Grunnlegger av Vikingr.news og OdinsTreasure.com

Knut Paasche, Arkeolog og forsker. Leder av den arkeologiske avdelingen og avdelingen for digital dokumentasjon, kulturarv og landskap på NIKU. Han brukte fire år på å arbeide med skiparkologi og ble utnevnt som samlingsleder ved Vikingskipsmuseet i Oslo. Senere ledet Paasche, i tillegg til å skape et nytt rekonstruksjonsforslag av Tuneskipet, et forskningsprosjekt med ny dokumentasjon for gjenoppbygging av Osebergskipet.

Geir Magne Røvik, Profesjonell båtbygger. Røvik ledet arbeidet med byggingen av vikingskipskopiene Saga Oseberg og Saga Farmand i Vestfold.


RISIKO OG UTFORDRINGER


De største utfordringene vi har per idag, handler om å få tillatelse til å bygge skipet på Isegran, og om vi får tilstrekkelig med økonomisk støtte fra Fredrikstad kommune, Østfold Fylkeskommune, publikum og næringslivet i Østfold til å starte byggingen i jubileumsåret 2017. Et naturlig alternativ til Isegran er å legge selve skipsbyggingen til Tønsberg i 2018 i et samarbeid med Stiftelsen Nytt Osebergskip. Selv om vi ikke ser noen direkte risiko med skipsbyggingen i seg selv, er det alltid oppgaver og utfordringer som vil dukke opp under prosessen. Vi håper å kjøre prosessen så strømlinjeformet som mulig og etter tidsplanen for å gjøre dette til en god opplevelse for våre støttespillere. Vi har en handlingsplan, en realistisk tidsplan, og - viktigst av alt - faglig kompetanse for å få jobben gjort.

Legg igjen en kommentar

Project FAQ

Hva er et ideelt aksjeselskap?

Et ideelt aksjeselskap er et begrep som benyttes om aksjeselskap hvor man gjennom vedtektene har satt det vanlige målet om avkastning til side for å ivareta et bestemt formål uten at dette skal gå på bekostning av aksjelovens krav til sunn forretningsdrift. Et slikt bestemt formål kan for eksempel være av sosial, kulturell eller miljømessig art, men kan også handle om forskning eller andre ikke-økonomiske interesser eierne måtte ha. I et ideelt aksjeselskap er det spesifisert i vedtektene at eierne ikke kan ta utbytte. Ideelle aksjeselskap er juridisk sett ikke en egen organisasjonsform og er i likhet med vanlige aksjeselskap underlagt aksjeloven. Innenfor sosialt entreprenørskap er ideelt aksjeselskap en organisasjonsform som ofte blir brukt.

© Copyright Odins Treasure 2018